Esok-verkosto

Kuulovammaiset opiskelijat ja viittomakieliset opiskelijat

Johdanto

Yleiskäsite kuulovammainen tarkoittaa henkilöä, jolla on jonkinasteinen tai -laatuinen kuulonalennus lievästä huonokuuloisuudesta täydelliseen kuurouteen.

Kuulonalenemaa sosiaalisesti määriteltäessä huonokuuloisena pidetään henkilöä, jonka kuulovamma on osittainen. Huonokuuloinen kuulee puhetta ja pystyy kommunikoimaan kuulokojeen avulla käyttämällä tukena huuliolukua. Suurin osa yleisopetuksen kuulovammaisista oppilaista kuuluu tähän ryhmään.

Kuuroutunut on henkilö, joka on menettänyt kuulonsa kokonaan sen jälkeen, kun hän on oppinut puhumaan. Kuuroutunut kommunikoi useimmiten puhumalla tukimenetelmien kuten kirjoitustulkkauksen tai viitotun puheen avulla. Pelkästään kuullusta puheesta hän ei saa selvää kuulokojeenkaan avulla. Nykyisin suurin osa kuuroutuneista lapsista saa käyttöönsä sisäkorvaistutteen.

Kuuro on syntyjään kuulematon tai varhaislapsuudessaan kuulonsa menettänyt. Kuuro ei saa puheesta selvää kuulokojeenkaan avulla. Kuuro kommunikoi pääasiassa viittomakielellä, joka on hänen ensikielensä. Nykyään noin 80 % vaikeasti kuulovammaisena tai kuurona syntyneistä lapsista Suomessa saa sisäkorvaistutteen.

Sivulle 2