Esok-verkosto

Apuvälineet

Tietoa näkövammaisten käyttämistä tietoteknisistä apuvälineistä

Alkuperäinen teksti: Erkki Suorlahti, Näkövammaisten Keskusliitto ry. Suositusta varten tekstiä ja esimerkkejä muokannut Sari Kokko.

Näyttö

Heikkonäköiselle voi apuvälineeksi riittää tavallista suurempi, 22"–26"-näyttö sekä näytön värien ja fonttien sekä hiiriosoittimen ulkoasun muokkaaminen sopiviksi. Näiden asetusten muokkaamisen käyttäjän tarpeita vastaaviksi tulisi olla mahdollista myös korkeakoulujen tietokoneilla. Siten heikkonäköisellä opiskelijalla olisi mahdollisuus käyttää opiskelijoiden yleisessä käytössä olevia työpisteitä.

Nestekidenäyttöjen (LCD/TFT) eli ns. litteiden näyttöjen ominaisuudet ovat sekä teknisesti että ergonomisesti hyvät heikkonäköisten käyttöön. Nestekidenäytön kuvan värinättömyys ja terävyys sekä näytön säätömahdollisuudet ja ruudun heijastamaton pinta tekevät siitä näköergonomian kannalta erittäin hyvän vaihtoehdon.

Näyttövarsi mahdollistaa näytön etäisyyden, korkeuden ja kallistuskulman säätämisen. Lukuetäisyys näytöltä voi olla vain muutamia senttejä, joten on tärkeää, että käyttäjä saa näytön riittävän lähelle ja oikeaan kulmaan. Näytön säädöt ovat tärkeitä sekä näkö- että työergonomian kannalta.

Lukutelevisio/lukukamera

Lukutelevisio on laite, joka suurentaa tarkasteltavan tekstin tai kohteen. Tutkittava kohde asetetaan kameran linssin alle, jolloin se näkyy lukutelevision näytöllä suurennettuna.

Lukutelevisio voi olla joko itsenäisesti toimiva yksikkö (kamera ja näyttö) tai pelkän kameraosan sisältävä, jolloin lukutelevision kuva tulee tietokoneen näytölle. Työskentelytapa ja käyttötarve vaikuttavat siihen, kumpi malleista on toimivampi vaihtoehto. Lukutelevisioita on myös mukana kuljetettavina malleina.

Lukutelevisioissa on myös laitekokonaisuuksia, joissa on erillinen mahdollisuus käyttää ns. taulukameraa. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi taululla tai valkokankaalla olevaa aineistoa voidaan katsella omalta näytöltä sopivan kokoiseksi suurennettuna. Kyseinen vaihtoehto on käytännöllinen opiskelijoille.

Pelkän tekstin lukemisen lisäksi lukutelevisiota voi käyttää moniin muihin tarkkaa näkemistä vaativiin tehtäviin. Sen avulla voi kirjoittaa käsin muistiinpanoja, täyttää lomakkeita, katsoa kuvia tai tutkia sanakirjojen ja käyttöohjeiden kaltaisia tekstejä, joita ei voi lukea muilla apuvälineillä.

Elektroninen suurennuslaite

Elektroninen suurennuslaite on pienikokoinen ja kevyt. Se toimii akuilla, joten sen kuljettaminen mukana on helppoa. Elektronisella suurennuslaitteella voi säätää suurennuskokoa (maksimi suurennuskerroin riippuu laitemallista) ja valita eri värivaihtoehdoilla olevia yksivärinäyttötiloja, kuten kellertävän tekstin mustalla taustalla. Joissain malleissa kuvan voi jäädyttää, minkä jälkeen laitteen voi nostaa sopivalle lukuetäisyydelle ja katsoa kuvan. Laitteesta on apua opiskelijoille esimerkiksi kirjastossa.

Suurennusohjelma

Suurennusohjelmat ovat heikkonäköisten apuvälineitä. Ne suurentavat kaiken näytöllä olevan aineiston, myös grafiikat ja kuvat. Muita ominaisuuksia ovat muun muassa näytön osasuurennus, teksti- ja hiirikohdistimen korostus ja värivaihtoehdot sekä näytön värien muokkaus.

Suurennusohjelmassa voi olla myös puhetuki. Jos käytössä on monikertainen suurennus, lukeminen on hidasta ja kokonaisuuksien hahmottaminen vaikeutuu. Tällöin käytetään sekä suurennusohjelman suurennusta että puhetta. Puheominaisuus kertoo esimerkiksi kursorin kohdalla olevan tekstin ja kirjoitettaessa näppäimien merkit. Lisäksi sen avulla voi luettaa pitkiä tekstejä.

Ruudunlukuohjelma

Ruudunlukuohjelmat ovat sokeiden tai vaikeasti heikkonäköisten apuvälineitä. Ne tulkitsevat tietokoneen näytöllä olevan tekstin ja välittävät sen edelleen puhesyntetisaattorille ja/tai pistenäytölle. Puhesyntetisaattoria ja pistenäyttöä ei voi käyttää ilman ruudunlukuohjelmaa.

Ruudunlukuohjelma toistaa tarvittaessa kirjoitetun merkin tai sanan. Valmiin tekstin voi luettaa rivi, virke tai kappale kerrallaan tai siten, että koko teksti puhutaan automaattisesti.

Ruudunlukuohjelmat eivät pysty tulkitsemaan kuvia eivätkä muita graafisia tai visuaalisia esityksiä.

Puhesyntetisaattori

Puhesyntetisaattori muuttaa tietokoneen näytöllä olevan tekstin puheeksi. Ohjelma käyttää tietokoneen äänikorttia puheen tulostukseen. Ohjelman lisäksi tarvitaan kaiuttimet tai kuulokkeet.

Puhesyntetisaattori tarvitsee toimiakseen ruudunlukuohjelman (ks. edellä).

Pistenäyttö

Pistenäyttö on tietokoneeseen liitettävä lisälaite, jonka näyttöriviltä voi lukea tietokoneen kuvaruudun sisältöä pistekirjoituksena. Pistenäytön rivin pituus on laitteen koon mukaan 24–84 merkkiä. Pistenäytössä on näytöllä liikkumiseen tarkoitettuja omia näppäimiä, joiden avulla lukemista voi ohjata.

Pistenäyttö tarvitsee toimiakseen ruudunlukuohjelman (ks. edellä).

Skanneri ja tekstintunnistusohjelma

Skanneri eli kuvanlukija on laite, jolla painettu teksti voidaan muuttaa elektroniseen muotoon. Tekstin muunnos tapahtuu erillisen tekstintunnistusohjelman (OCR) avulla. Muunnoksen jälkeen skannattua tekstiä voi lukea ja muokata tekstinkäsittelyohjelmalla. Käsin kirjoitettua tekstiä ei voi lukea skannerin ja tekstintunnistusohjelman avulla.

Skannaus on ainoa tapa, jolla sokea voi itsenäisesti lukea painettua tekstiä. Näkövammaiset opiskelijat skannaavat erilaisia opiskelumateriaaleja itselleen saavutettavaan muotoon.

Pistekirjoitustulostin

Pistekirjoitustulostimella eli pistekirjoittimella voi tulostaa tietokoneella tuotetun tekstin pistekirjoituksena. Näkövammainen pistekirjoitusta käyttävä saa pistekirjoitustulostimella esimerkiksi muistiinpanot ja asialistat itselleen sopivassa muodossa.

Käyttöjärjestelmien saavutettavuusominaisuudet

Windows

Windows-käyttöjärjestelmä tarjoaa näönvaraisesti työskenteleville näkövammaisille joitakin saavutettavuusratkaisuja. Näytön ulkoasua voidaan muuttaa kirjasimen koon osalta, sovellusohjelmissa voidaan työtilaa suurentaa (teksti tulee kookkaaksi), värit voidaan asettaa käänteisiksi, osoitinlaitteen ominaisuuksia voidaan säätää.

Selainohjelmissa on tarjolla suurennusmahdollisuus ja Opera -selaimessa erikseen ulkoasua monipuolisesti muokkaava Tyylitiedoston Käyttäjämuoto. Tarjolla on myös muutaman valmistajan osoitinlaite, hiiri, jossa on ohjelmallisesti toteutettu suurennuslasiominaisuus.

Apple-tuotteet

Applen Mac-tietokoneet sekä iPad ja iPhone sisältävät aina käyttöjärjestelmään kuuluvina erillisen suurennusominaisuuden sekä VoiceOver-ruudunlukuohjelman. Vaikka nämä ominaisuudet eivät vielä täysin vastaa erillisiä kaupallisia Windows-tuotteita, niin näkövammaiset pystyvät näiden avulla laitteita Apple-käyttämään. Jo nyt on myös monia sovelluksia, joista on erityisesti näkövammaiskäytössä hyötyä.

Tietoteknisten apuvälineiden myöntäjät

Työssä tai opiskelussa tarvittavia laitteita ja ohjelmia haetaan Kelasta ammatillisena kuntoutuksena (laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista 566/2005).

Kotona tarvittavia laitteita ja ohjelmia haetaan keskussairaalasta lääkinnällisenä kuntoutuksena (asetus ja muistio lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutuksesta 1363/2011, terveydenhuoltolaki 1326/2010).