Esok-verkosto

Kirjoittajat ja kehittäjät

Kiitokset suosituksen kirjoittajille ja kehittäjille

Suositustyö oli monen saavutettavuudesta kiinnostuneen kiireistä, mutta tiivistä yhteistyötä. Kirjoittamisen ja kommentoinnin lisäksi monet kokoukset ja keskustelut olivat hyödyksi. Kiitokset kaikille osallistumisesta!

Osanottajien nimet on mainittu suosituksen teksteissä otsikon jälkeen.

 • Antti Auer, tietohallintopäällikkö, Jyväskylän yliopisto (kokonaisarkkitehtuuri)
 • Tapio Haanperä, DI, tutkija, Aalto-yliopisto (saavutettavuus ja käytettävyys)
 • Jaana Holvikivi, TkT, yliopettaja, Metropolia Ammattikorkeakoulu, tietotekniikan koulutusohjelma (käytettävyys)
 • Heli Hämäläinen, HuK, Jyväskylän yliopisto (kielenhuolto)
 • Hanna Ilola, yliopettaja, Tampereen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen erityisopettajankoulutus (Saavutettava oppimisympäristö)
 • Tomi Järvinen, tietoturva-asiantuntija, Aalto-yliopisto (saavutettavuus ja IT-hankinnat)
 • Markku Karhu, DI, koulutuspäällikkö, Metropolia Ammattikorkeakoulu, tietotekniikka (Saavutettavat verkkosivut tarkistuslista ja kommentointi)
 • Jukka Katainen, tietojärjestelmähankinnat, Aalto-yliopisto, IT-palvelut (saavutettavuus ja IT-hankinnat)
 • Miikka Kimari, viestintä- ja markkinointipäällikkö, Jyväskylän yliopisto (Saavutettava viestintä)
 • Sari Kokko, koulutuspoliittinen suunnittelija, KM, Näkövammaisten Keskusliitto ry (eri osuuksien kommentointi, Painetut ja tulostetut asiakirjat sekä saavutettavuus, Tietoa näkövammaisten käyttämistä tietoteknisistä apuvälineistä, Näkövammaiset opiskelijat)
 • Elina Kilpiö, informaatikko, Celia-kirjasto (Daisy-kirjat ja niiden käyttäminen)
 • Jukka Kumpuvuori, (Oikeusjärjestelmä ja saavutettavuus)
 • Ilona Laakkonen, FM, filosofian maisteri, tohtorikoulutettava, Jyväskylän yliopisto (sosiaalinen media, oppimisympäristöt, PLE, oppijalähtöisyys, Sosiaalinen media ja saavutettavuus)
 • Anna Laattala, fil. yo, Jyväskylän yliopisto (suositusluonnoksen avustava toimittaja, E-kirjat ja saavutettavuus)
 • Juha-Matti Latvala, toiminnanjohtaja, Niilo Mäki Instituutti (oppimisvaikeudet)
 • Irmeli Lignell, lehtori, Hämeen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu,(Saavutettava oppimisympäristö kommentoiti)
 • Kristiina Nurmela, projektitutkija, Jyväskylän yliopisto, Informaatioteknologian tiedekunta, (Saavutettavat verkkosivut)
 • Pekka Olsbo, julkaisukoordinaattori. Jyväskylän yliopiston kirjasto (Yleisen väitöskirjamallipohjan ja siitä tuotettavan PDF-tiedoston saavutettavuus, Saavutettava kirjasto)
 • Anne-Louise Paasio, informaatikko, Turun yliopisto, kirjasto (kirjaston esteettömyys, verkkosivut)
 • Paula Pietilä, YTM, esteettömyyssuunnittelija, Turun yliopisto (käsitteet, IT-hallinnon saavutettavuuskysely, Liikuntavammaiset opiskelijat)
 • Hannu Puupponen, KM, suunnittelija, strateginen kehittäminen, Jyväskylän yliopisto (suositusluonnoksen päätoimittaja)
 • Antti Raike, TaT, erityisasiantuntija, Aalto-yliopisto (suositustyön monipuolinen edistäminen, käsiteet, Verkkotekstitykset )
 • Päivi Rainò, FT, yliopettaja, Humanistinen ammattikorkeakoulu (Verkkotekstitykset)
 • Pekka Räsänen, varatoiminnanjohtaja, Niilo Mäki Instituutti (Oppimisvaikeudet ja saavutettava tieto- ja viestintäteknologia, luettavuus)
 • Lauri Saarinen, kehittämispäällikkö, Aalto-yliopisto, Tutkimuksen ja opetuksen strateginen tuki, (tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa, Saavutettava oppimisympäristö kommentointi
 • Anne Sunikka, asiakkuuspäällikkö, Aalto-yliopisto, IT-Palvelut (tarkistuslistojen kehittely)
 • Juha Sylberg, kehittämispäällikkö, Näkövammaisten keskusliitto (suositustyön monipuolinen edistäminen, eri osuuksien kommentointi, julkishallinnon saavutettavuustyö)
 • Sami Virtanen, erityisasiantuntija, Kuuloliitto (kuulonrajoitteet ja saavutettavuus, Kuulovammaiset opiskelijat)
 • Päivi Ylitalo-Kallio, tradenomi (YAMK), informaatikko, Metropolia Ammattikorkeakoulu, kirjasto (Saavutettava kirjasto kommentointi)
 • Kirsi Ylänne, tuotantopäällikkö, Celia-kirjasto (EPUB 3)
 • Minna von Zansen, asiakkuusjohtaja, Celia-kirjasto, (Kurssi- ja tenttikirjat saavutettavassa muodossa)

Suosituksen rajoitukset

Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen koulutuksessa on laaja kokonaisuus. Suositukseen tätä kokonaisuutta on voitu tarkastella vain suppeasti, joten aiheesta kiinnostuneen kannattaa tutustua tarkemmin esimerkiksi seuraaviin:

 • muut kuin word-muotoiset lähdeasiakirjat: tex, indesign - miten niistä tehdään saavutettavia?
 • HTML 5, WAI ARIA ja css3 uudet mahdollisuudet saavutettavuuden toteuttamiseksi
 • käytettävyys (suosituksissa esillä vain maininnantasoisesti)
 • apuvälineet (suosituksissa lähinnä näkövammaisten opiskelijoiden kannalta)
 • mobiiliratkaisujen mahdollisuudet.