Esok-verkosto

Toteutuuko saavutettavuus ilman keppejä ja porkkanoita?

Sisältö

Australialainen kartoitus saavutettavuudesta tieto- ja viestintäteknologian julkisissa hankinnoissa OECD-maissa (Tibben & Astbring 2012) pitää tärkeinä Yhdysvaltojen, Japanin ja Euroopan unionin esimerkkejä. Keskeisiä muuttujia ovat muun muassa:

 • kansallinen ohjailu saavutettavuuden edistämisessä, esimerkiksi yhdenvertaisuus- ja/tai hankintalainsäädäntö
 • tieto- ja viestintäteknologian saavutettavuuspolitiikan laajuus. Usein kohteen on vain verkkoesteettömyys, laajemmin omaksuttuna myös ohjelmistot ja laitteet, laajimmillaan kaikki tvt-hankinnat
 • saavutettavuuden ohjeistus ja seuranta: voi olla vapaaehtoista tai säädeltyä. Säätely voi sisältää rangaistuksia laiminlyönneistä.

Kartoituksen mukaan suppea, lähinnä WCAG-saavutettavuusohjeisiin perustuva verkkosaavutettavuus on käytössä monissa maissa. Tämä verkkosisältöjen ja -selainten lähestymistapa ei ole riittävä koska käytössä on niin monenlaisia tieto- ja viestintäteknisiä laitteita, työvälineohjelmia ja tietokantoja.

Esimerkiksi Yhdysvaltojen kuntoutuslain asetuksen 508 tieto-ja viestintäteknisten hankintojen saavutettavuus sisältää:

 • Ohjelmistot ja käyttöjärjestelmät
 • Selaimella käytettävä informaatio ja sovellukset intra- tai internetissä
 • Televiestintätuotteet
 • Video- ja multimediatuotteet
 • Itsenäiset laitteet
 • Pöytätietokoneet ja kannettavat tietokoneet (2)

Yhdysvaltojen ja Japanin hankintapolitiikkojen ohella raportissa pidetään tärkeänä Euroopan komission toimeksiantoa 376 (tieto- ja viestintäteknisten tuotteiden ja -palvelujen sekä verkkosisältöjen toiminnallista saavutettavuutta koskevat vaatimukset julkisissa hankintamenettelyissä käytettäviksi).

Tvt-hankintojen saavutettavuusvaatimuksia ja -ohjeita kehittävät parhaillaan standardiorganisaatiot CEN, CENELEC ja ETSI. Luonnosvaiheen vaatimusten pääkohtia ovat:

 • Toimintakyky
 • Yleiset vaatimukset
 • Tvt, jossa on kaksisuuntainen puheyhteys
 • Tvt, jossa on videotoiminto
 • Laitteisto (myös fyysinen esteettömyys)
 • Dokumentit
 • Verkkosisältö (ISO/IEC 40500, joka on yhtenevä WCAG 2.0 -ohjeistuksen kanssa)
 • Dokumentaatio ja tukipalvelut
 • Etätulkkaus ja hätäpalvelut (3).

Tämänkaltaista laajaa tvt-saavutettavuutta on edistetty julkisissa hankinnoissa pakollisena Yhdysvalloissa. Vapaamuotoisemmin, ilman keskitettyä valvontaa saavutettavuutta toteutetaan Japanissa.

Etuja pakollisille saavutettavuuskriteereille julkisissa hankinnoissa ovat:

 • markkinaedut valmistajille esteettömyyden toteuttamisesta tuotteissaan - kysyntä on laajaa varsinkin ikääntyvissä yhteiskunnissa esimerkiksi Japanissa
 • kaikille valmistajille selkeät, yhtenäiset vaatimukset
 • yhden hallinnollisen osa-alueen vaatimusten myönteinen vaikutus muihinkin osa-alueisiin
 • tvt-ammattilaisten lisääntynyt tietoisuus vammaisten henkilöiden tarpeista ja huomioon otettavista teknisistä seikoista (1).

Ongelmaksi raportissa kerrotaan julkisten hankintojen pakollisten kriteerien kehittämisen ja toteuttamisen vaativuus. Kriteerien hallinta on haasteellista sekä valmistajille että tilaajille ja tekniikan muutosvauhti on omiaan vaikeuttamaan tilannetta (1).

Koska sekä pakolliset että vapaaehtoiset pyrkimykset näyttävät jäävän tavoitteistaan, ehdottavat Tibben ja Astbrink ehdottavat käyttämään niin keppiä kuin porkkanaakin.

Myönteisenä esimerkkinä he mainitsevat Irlantilaisen Universal design -keskuksen, joka on saavutettavuustutkimuksen ja -koulutuksen arvostusta. Samaan tapaan monet muut hankkeet tarjoavat vähäisin kustannuksin uutta tietoa ja osallistumimahdollisuuksia saavutettavuudesta kiinnostuneille. Vastaavaa toimintaa Suomessa koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Design for All -verkosto.

 1. Tibben, W. J. and Astbrink, G. 2012, Accessible Communications: Tapping the potential in public ICT procurement policy, Australian Communications Consumer Action Network, Sydney.
 2. 508 Standards Section 508: Accessibility
 3. European Accessibility Requirements for Public Procurement of Products and Services in the ICT Domain (European Commission Standardization Mandate M 376, Phase 2). Final draft EN 301 549 V0.0.8 (2012-11). Human Factors (HF); Accessibility requirements for public procurement of ICT products and services in Europe.