Esok-verkosto

Montanan yliopisto

Valitus opetusministeriöön Montanan yliopiston verkko-opetuksen esteistä

Montanan yliopiston vammaisten opiskelijoiden etujärjestö teki toukokuussa 2012 valituksen Yhdysvaltain opetusministeriölle vammaisten opiskelijoiden syrjinnästä. Järjestön korjausvaatimuksista ja yliopiston lupauksista huolimatta vammaisia opiskelijoita estivät vuosien ajan

  • esteelliset kokeet ja oppimateriaalit oppimisalustalla
  • esteelliset reaaliaikaiset keskustelut ja keskustelualueet oppimisalustalla
  • esteelliset asiakirjat, jotka on skannattu kuviksi verkkosivuilla
  • esteelliset tekstittämättömät videot ja Flash-videot
  • esteelliset materiaalit kirjaston tietokannassa
  • esteellinen kurssille ilmoittautuminen verkkosivulla
  • esteelliset äänestyslaitteet lähiopetuksessa.

Sokea sosiaalityön opiskelija Travis Moses kertoo, että verkko-opetusta on valtaosassa kursseja, ja osa kursseista on kokonaan verkossa. Moses kuuntelee saavutettavat verkkosivut ja asiakirjat synteettisenä puheena tietokoneen ruudunlukuohjelmalla ja saa tehtävänsä tehdyiksi. PDF-tiedostot eivät kuitenkaan aina avaudu, ja teksteissä saattaa olla paljon virheitä. Ongelmien syyksi Moses arvelee, että professorit ja heitä avustava henkilöstö eivät osaa käyttää tarvittavia sovelluksia. Hän on harmissaan pitkään jatkuneista ongelmista ja valmistumisensa viivästymisestä.

Montanan yliopiston vammaispalvelujen johtaja Amy Capolupo ymmärtää viestin: vastuu saavutettavuudesta on kaikilla kampuksella toimivilla. Hänen mukaansa yliopistolle oli jo ennen valitusta päätetty laatia tieto- ja viestintäteknologian saavutettavuuspolitiikka. Työhön on tartuttu myös käytännössä: viittomakielen tulkkauksen rahoitus on varmistettu, tekstitykset tuottavaa henkilöstöä on lisätty, opettajien tulee jatkossa toimittaa videot ajoissa tekstitettäviksi, henkilöstön koulutusta täydennetään, IT-palveluihin suunnitellaan saavutettavuusvastaavan palkkaamista ja hankinnoissa tulee valita saavutettavia vaihtoehtoja.

Yhdysvaltojen ja Suomen korkeakoulujen saavutettavuutta ohjaava lainsäädäntö, vastuut palvelujen järjestämisestä ja käytettävissä olevat resurssit ovat erilaiset. Voidaan sanoa, että suomalaisilla korkeakouluilla on käytettävissään suurempi vapaus mutta vähemmän rahaa opetuksen järjestämisessä. Sen sijaan teknologian käytön nopea lisääntyminen opetuksessa ja tarve toimia saavutettavuuden toteuttamiseksi ovat yhtäläiset.

Lähteet