Esok-verkosto

E-kirjat ja saavutettavuus

Hannu Puupponen ja Anna-Maria Laattala

Johdanto

Painettu kirjallisuus ei ole ollut monelle esimerkiksi näkövamman tai fyysisten rajoitteiden vuoksi saavutettavissa samaan aikaan ja hintaan kuin muulle väestölle. Tarjonta on suppea myös määrällisesti, sillä vuosittaisesta kirjatuotannosta vain noin 5% tehdään saavutettavaan muotoon (1). Sähköisessä muodossa erilaisilla lukulaitteilla ja -sovelluksilla käytettävän e-kirjan odotetaan muuttavan lukemisen mahdollisuuksia merkittävästi yhdenvertaisemmiksi. Saavutettavaa julkaisemista pyritään edistämään kansainvälisin sopimuksin esimerkiksi lisäämällä tekijänoikeusjärjestelmän joustavuutta (2).

Muutosta hidastavat suurten julkaisijoiden vaikeudet siirtyä painettujen kirjojen valmistamisesta e-kirjojen valmistamiseen. Lisäksi markkinoilla on tarjolla monia laite-, sovellus- ja kirjatoimittajia, joiden ratkaisuista syntyy saavutettavuudeltaan erilaisia yhdistelmiä (3).

Laite- ja sovellusvalintoja ja kirjojen käyttämistä vaikeuttavat monet seikat.

 • E-kirjojen tiedostomuodot ja jakelutavat verkossa vaihtelevat.
 • Lukulaitteiden ja -sovellusten käytettävyys sekä kirjojen lataaminen verkosta laitteeseen toimivat eri tavoin.
 • E-kirjojen lukulaitteiden ja -sovellusten tuki erilaisille lukemistavoille ja lukijoille vaihtelee (3).

Tunnettuja e-kirjojen lukulaitteita ovat muun muassa Sony, KOBO, Nook, Bookeen ja Kindle. Kindle on saatavissa myös sovelluksena Windows- ja Mac-tietokoneisiin ja useisiin matkapuhelimiin. Adobe Digital Editions -lukuohjelma voidaan asentaa Windows- ja Mac-tietokoneille, ja se toimii myös monien ruudunlukuohjelmien uusien versioiden kanssa. iBooks on saatavissa iPhone-, iPad- ja iPod Touch -laitteille. Kaikki niistä toimivat kosketusnäytöllä, ja varusteluun kuuluu VoiceOver-ruudunlukuohjelma (4).

Julkaisumuodot

E-kirjan tiedostomuoto voi vaikuttaa ratkaisevasti sen saavutettavuuteen ja käytettävyyteen. Näkövammaiselle lukijalle erot ovat selviä jo muutaman tiedostomuodon välillä.

 • Blio on uudehko e-kirjamuoto, joka pyrkii visuaalisesti miellyttäviin julkaisuihin. Bliosta on hyviä kokemuksia käytettäessa pieninäyttöisiä iOS-laitteita VoiceOver-ruudunluvulla. Ongelmia ovat olleet Windows-käytön ohjeistuksen puutteet ja erilaiset toimintahäiriöt (3).
 • CourseSmart-palvelun kautta opiskelija voi käyttää kurssikirjoja suunnilleen puolella painettujen kirjojen hinnasta 180 tai 360 päivän sopimuksella. CourseSmart toimii sekä Windows- että Mac-koneilla palvelun ylläpidolta tilattavalla saavutettavalla lukutoiminnolla ja opiskelijan koneella olevalla ruudunluvulla (3).
 • EPUB on yksi tunnetuimmista e-kirjojen tiedostomuodoista. Sen kehitti International Digital Publishing Forum tavoitteenaan uudelleenmuotoutuva, alustasta riippumaton sähköinen kirja. Suojaamaton EPUB-tiedosto on saavutettava, koska se on rakenteeltaan HTML-asiakirjan kaltainen. Jos lukulaite tai -sovellus on esteetön, EPUB-kirjakin on, jollei se sisällä puutteellisesti muodostettuja graafeja, matemaattisia kaavoja tai kuvituksia (3).
 • EPUB-julkaisumuodosta on käytössä erilaisia versioita, ja kirjojen saavutettavuus voi vaihdella erinomaisesta kelvottomaan. Tällä hetkellä EPUB-muodosta puuttuu tuki saavutettaville matemaattisille merkinnöille. Julkaisijat laittavat matemaattiset kaavat kuvamuotoon luku- ja hakukelpoisen tekstin sijasta. Toinen, laajemmin vaikuttava ongelma ovat digitaaliset tekijänoikeudet, joiden vuoksi kirjat on luettava esteellisillä alustoilla, tai tekstit jäävät haku- ja ääneenlukutoimintojen ulottumattomiin (3). Uusin versio standardista on EPUB 3.0.
 • PDF-muotoa käytetään e-kirjoissa varsinkin tiiviisti asetelluissa käsikirjoissa ja kurssikirjoissa. Osa tarjolla olevista kirjoista on skannattu painetusta tekstistä kuvatiedoksi ilman tekstintunnistusta, jolloin sitä ei voi lukea ruudunlukuohjelmalla. Aina ei ole varmistettu myöskään, että tekstin lukemisjärjestys ruudunluvulla olisi sama kuin visuaalisesti. Koodimerkinnöillä varustettu PDF-asiakirja on PC-koneella Adobe Acroread -ohjelmalla parhaimmillaan lähes yhtä sujuva käyttää kuin HTML-sivu tai Word-teksti. iOs-päätelaitteilla PDF-asiakirjoja voi lukea iBooks-sovelluksella, mutta navigoiminen onnistuu vain sivu kerrallaan. Tarkempaan tutkiskeluun tarvitaan muita ratkaisuja (3).

Omat kurssimateriaalit e-kirjaksi

Kurssimateriaaleja voi jakaa e-kirjojen muodoissa. Jotkut ohjelmistot antavat tallentaa automaattisesti e-kirjojen muotoon. Calibre antaa luoda ja muokata e-kirjoja ilmaiseksi. Maksullisella Adoben InDesign-ohjelmalla voi taittaa materiaaleja sujuvasti ja tallentaa esimerkiksi EPUB-muotoon.

  E-kirjojen lukulaitteiden ja -sovellusten saavutettavuus vammaisille lukijoille

  Kuurojen ja huonokuuloisten lukijoiden on tärkeää saada visuaalinen esitys ääneen perustuvasta informaatiosta. E-kirjojen lukulaitteesta tulee saada myös visuaalisiksi ne ominaisuudet, jotka auttavat navigoimista, valintoja, virheilmoituksia ja muuta tiedotuksen havaittavuutta. Ruudulla tulee näkyä vastaava viesti esimerkiksi äänimerkistä, joka kertoo akun vähäisestä varauksesta tai vahvistaa kirjan ostamisen peruutuksen (5).

  Kognitiiviset vaikeudet voivat liittyä huomiokykyyn, keskittymiseen, muistamiseen, ohjeiden seuraamiseen, vaativaan ajatteluun ja päätösten tekemiseen. Niiden taustalla voi olla esimerkiksi lukivaikeus, Aspergerin oireyhtymä, psyykkiset ongelmat tai aivohalvaus.

  E-kirjan lukulaitteen tai -sovelluksen selkeä käyttöliittymä on oleellinen lukijoille, joilla on kognitiivisia ongelmia. Valikossa tulee olla selvät ja yksiselitteiset vaihtoehdot lukijalle mahdollisimman tutulla kielellä. Mahdollisuus perua valinta virheen tapahtuessa tai palata aikaisempaan tilanteeseen on tärkeä. Valintojen tekemistä helpottaa mahdollisuus tunnistamiseen muistamisen sijasta. Kuvalliset vihjeet auttavat esimerkiksi kirjan nimen muistamisessa, tietyn kohdan löytämisessä ja tekstikoon valinnassa (5).

  Liikkumisen rajoitteet voivat merkitä liikkumisvaikeuksia, raajojen hallinnan ongelmia ja heikentynyttä voimaa, nopeutta, kestävyyttä, koordinaatiota ja näppäryyttä. Rajoitteet ja tarpeet ovat yksilöllisiä. E-kirjan käytössä jotkut hyötyvät lukulaitteen navigointia tukevista ominaisuuksista. Jotkut pitävät valintojen tekemisessä kosketusnäyttöä parempana kuin nuolinäppäimiä, ja toisten mielestä asia on päinvastoin (5).

  Lukijoita, joilla on liikkumisen rajoitteita, saattavat auttaa

  • suuret, helposti painettavat näppäimet navigoimiseen ja sivun vaihtamiseen ruudun pyyhkäisemisen sijasta
  • mahdollisuus lisätä erillinen näppäimistö tai osoitinlaite
  • mahdollisuus käyttää itselle sopivaa puikkoa kosketusnäytön tai näppäinten painamiseen
  • mahdollisuus ohjata lukulaitetta puheella (5).

  Näkövammaisille lukijoille tärkeitä ominaisuuksia ovat esimerkiksi

  • tekstikoon ja kirjaintyypin säätö
  • näytön kirkkauden säätö
  • tekstin ja taustan kontrastin säätö
  • tekstin kuuleminen puheena
  • navigoinnin valikkojen kuuleminen puhuttuna ja tieto siitä, mikä on valittuna (fokus)
  • päätelaitteen näppäinten johdonmukainen järjestys ja tunnistamista helpottavat merkinnät
  • äänipalaute näppäimen painamisesta
  • mahdollisuus perua valinta virheen tapahtuessa ja palata aikaisempaan tilanteeseen
  • äänimerkki tärkeästä informaatiosta kuten akun tyhjenemisestä, langattoman verkkoyhteyden puuttumisesta ja virheilmoituksista (5).

  Muita lukulaitteen valintaan vaikuttavia seikkoja

  Lukulaitteen valinnassa kannattaa otta huomioon lukemisympäristöt ja -tilanteet, tekniikan muut käyttötarpeet ja käytettävissä olevat varat.

  • Kannettavuus: E-kirjan lukulaitteet mahtuvat taskuun tai käsilaukkuun. Ne ovat pieniä ja kevyitä, ja akku kestää kohtalaisen pitkään. Lukulaitteiden näytöt ja näppäimistöt ovat pieniä, ja puhelimissa näytöt ovat vielä pienempiä. Monitoimiset taulutietokoneet ovat kookkaampia ja raskaampia kuin lukulaitteet. Kevyeltä vaikuttava laite saattaa pidemmän päälle tuntua painavalta (4).
  • Joustavuus: E-kirjan lukulaite toimii hyvin kirjan lukemiseen. Puhelimet ja taulutietokoneet ovat monikäyttöisiä lukeminen ei ehkä onnistu parhaalla tavalla, mutta laitteilla voi tehdä paljon muutakin, kuten soittaa puheluita ja käyttää Internetiä (4).
  • Kirjahankintojen helppous: Kirjojen ostaminen onnistuu kaikilla e-kirjan lukulaitteilla Wi-Fi- tai 3G-yhteyksillä käytännössä kaikkialla, missä internet on tavoitettavissa. Kirjoja voi siis hankkia vaikka matkalla. Suuri tekstikoko ja puhesynteesi eivät ole käytettävissä internet-yhteydessä, joten kirjojen ostamiseen saattaa tarvita näkevän henkilön apua. Joissain lukulaitteissa on itsessään mahdollisuus kirjojen ostamiseen. On myös mahdollista ostaa kirjat tietokoneella ja valita niiden toimitus lukulaitteeseen tai -sovellukseen (4).
  • Hinta: E-kirjan lukulaitteiden hinta vaihtelee 80300 euron välillä. Lukuohjelmat ovat yleensä ilmaisia (4).

  Lähteet

  1. Accessible EPUB 3. Best Practices for Creating Universally Usable Content. Garrish, Matt. 2012. O'Reilly Media, Inc.
  2. Uusi tekijänoikeussopimus näkövammaisten hyväksi. Verkkouutiset. Etusivu. Opetus ja kultturiministeriö. 27.6.2013. Haettu 28.8.2013.
  3. Mainstream Access to E-Books What Works, What Doesn’t, and What Is Still Unclear. Amy Mason. Braille Monitor. January 2012. Haettu 17.2.2013.
  4. Accessibility of eBooks. Royal National Institute of Blind People RNIB. 14 December 2012. Haettu 16.2.2013.
  5. Accessibility of eBook Readers. Colorado State University. 07.02.2011. Haettu 17.2.2013.