Esok-verkosto

Kurssi- ja tenttikirjoja saavutettavassa muodossa

Minna von Zansen

Johdanto

Opiskelijat tarvitsevat opinnoissaan edelleen myös kirjamuotoista aineistoa, vaikka verkkoaineiston ja muun sähköisen aineiston käyttö opinnoissa yleistyy jatkuvasti. Lukemisesteisille opiskelijoille eivät perinteiset painetut kirjat kuitenkaan yleensä sovi, eivätkä verkkoaineistotkaan ole aina saavutettavassa muodossa. Korkeakoulukirjasto voi usein itse tarjota aineistoa sopivassa muodossa lukemisesteisille opiskelijoille. Tarvittaessa valtion erikoiskirjasto Celia tuottaa kirjoja saavutettavaan muotoon.

Celian palvelut opiskelijoille, joilla on lukemiseste

Valtion erikoiskirjasto Celia tarjoaa kauno- ja tietokirjallisuutta sekä korkeakoulun tentti- ja kurssikirjoja ääni-, piste- ja elektronisina kirjoina kaikille, joille tavallisen painetun kirjan lukeminen on vaikeaa. Vaikeus voi johtua esimerkiksi lukivaikeudesta, näkövammasta tai muusta fyysisestä vammasta tai sairaudesta.

Celian kokoelmissa on yli 40 000 äänikirjaa ja useita tuhansia piste- ja e-kirjoja. Korkeakoulujen tentti- ja kurssikirjoja löytyy kokoelmasta valmiina saavutettavassa muodossa, ja uusia tuotetaan jatkuvasti asiakkaiden tilausten perusteella.

Korkeakoulukirjaston ja Celian yhteistyö

Korkeakoulukirjasto voi palvella lukemisesteisiä opiskelijoita Celian tuottamien äänikirjojen avulla. Palvelun aloittamiseksi korkeakoulukirjasto liittyy Celian yhteisöasiakkaaksi. Korkeakoulukirjasto liittyy asiakkaaksi osoitteessa www.celia.fi/palvelut/yhteison-ilmoittautuminen-asiakkaaksi.

Yhteisöasiakkaana korkeakoulukirjasto saa oikeuden liittää lukemisesteisiä opiskelijoita Celian asiakkaiksi omilla Celianet-tunnuksillaan. Korkeakoulukirjasto voi myös halutessaan ladata ääni- ja elektronisia kirjoja Celiasta ja välittää niitä opiskelijoille, joilla on lukemiseste. Lisäksi korkeakoulukirjasto voi opastaa uusia korkeakouluopiskelijoita Celian verkkopalvelun käytössä sekä tarvittaessa tehdä tenttikirjatilauksia opiskelijoiden puolesta.

Celian sivuilla www.celia.fi/palvelut/korkeakouluille kerrotaan lyhyesti Celian ja korkeakoulukirjaston välisestä yhteistyöstä. Sivun Ohjeet-ja materiaalit -alasivulta löytyy yhteistyön tärkein ohje, Celian-yhteistyön käsikirja korkeakouluille: www.celia.fi/palvelut/palvelut-korkeakoulukirjastoille/ohjeet-ja-materiaalit/

Opiskelijan palvelut

Ammattikorkeakoulussa, korkeakoulussa tai yliopistossa opiskeleva lukemisesteinen opiskelija voi lainata tentti- ja kurssikirjoja Celiasta maksutta. Lainaamista varten oma korkeakoulukirjasto rekisteröi opiskelijan Celian verkkopalvelun käyttäjäksi, ja opiskelijan lukemiseste todennetaan korkeakoulukirjaston käytäntöjen mukaisesti aloituskeskustelussa. Korkeakoulukirjasto neuvoo opiskelijaa myös lainaamiseen, kirjojen kuunteluun ja laitteiden käyttöön liittyvissä asioissa.

Jos ilmoittautuminen opiskelijan omassa korkeakoulukirjastossa ei onnistu, voi opiskelija rekisteröityä kaupunginkirjaston kautta Celian verkkopalvelun käyttäjäksi. Jos kirjaston kautta ei voi liittyä, sivulta www.celia.fi/palvelut löytyvät lisäohjeet siihen, miten voi liittyä Celian suoraksi asiakkaaksi.

Jos opiskelija haluaa tilata kirjan, jota ei vielä ole Celian kokoelmassa, korkeakoulukirjasto varmistaa, että hänellä on opiskeluoikeus kyseisenä lukuvuonna. Jos opiskelija tilaa kirjan itse suoraan Celiasta, tällöin Celia tarvitsee lisäksi todistuksen opiskeluoikeudesta kuluvalle lukuvuodelle. Todistuksena toimii kuva tai valokopio voimassa olevalla lukukausitarralla varustetusta opiskelijakortista tai oppilaitoksen antamasta opiskelutodistuksesta.

Jos opiskelija tilaa Celianetin kokoelmista puuttuvia kurssikirjoja korkeakoulukirjaston välityksellä, korkeakoulukirjasto varmistaa tilausta tehdessään, että tilaaja on läsnä oleva opiskelija.

Jos opiskelija tilaa Celianetin kokoelmasta puuttuvia kurssikirjoja itse

Jos opiskelija tilaa itse Celianetin kokoelmasta puuttuvia kurssikirjoja kurssikirjojen ja valintakoekirjojen tilauslomakkeella www.celia.fi/palvelut/palvelut-korkeakoulukirjastoille/kurssikirjojen-ja-valintakoekirjojen-tilaaminen, opiskelijan tulee esittää todistus opiskeluoikeudesta kuluvalle lukuvuodelle.

Opiskelija saa käyttöoikeuden Celian äänikirjapalveluun, jonka kautta hän voi lainata tarvitsemiaan tentti- ja kurssikirjoja. Äänikirjoja voi kuunnella mobiililaitteilla suoratoistona maksuttoman kuuntelusovelluksen avulla. Äänikirjoja ja e-kirjoja voi myös ladata verkosta tietokoneelle tai mobiililaitteelle. Tarkemmin kuunteluvaihtoehdoista kerrotaan: www.celia.fi/ohjeita-kuunteluun.

Suurin osa Celian korkeakoulukirjoista on koneäänellä tuotettuja DaisyTrio-kirjoja, joissa on äänen lisäksi mukana kirjan teksti. Näkövammaisille opiskelijoille on saatavilla myös elektronisia Luetus-kirjoja. Celian äänikirjat ja DaisyTrio-kirjat sisältävät alkuperäisen painetun kirjan rakenteen, esimerkiksi sisällysluettelon, joten opiskelu niiden avulla on helppoa.

Kun opiskelija tarvitsee tentti- tai kurssikirjan saavutettavassa muodossa

Jos lukemisesteinen opiskelija tarvitsee kurssi- tai tenttikirjan saavutettavassa muodossa esimerkiksi äänikirjana, kannattaa ensin tarkistaa, löytyykö kirja valmiiksi käyttäjälle sopivassa muodossa Celian kokoelmista. Celian aineistotietokanta Celianet on vapaasti selattavissa osoitteessa http://www.celianet.fi/.

Jos tarvittavaa kirjaa ei löydy Celiasta

Jos tarvittavaa kirjaa ei löydy Celian aineistotietokannasta, korkeakoulu voi:

 • hankkia kustantajalta saavutettavan version kirjasta
 • käyttää verkkopalvelua tekstin muuntamiseksi haluttuun muotoon
 • ohjata opiskelijan ulkomaisten kirjastojen asiakkaaksi
 • tehdä Celiaan tuotantotilauksen tarvittavasta kirjasta

Kirjan hankkiminen opiskelijan käyttöön suoraan kustantajalta

Tarvittu kirja saattaa löytyä kustantajan verkkoympäristöstä tai verkkokaupasta saavutettavassa muodossa, jolloin korkeakoulukirjasto voi hankkia kirjan sähköisen version opiskelijan käyttöön. Osa kustantajan sähköisesti tuottamasta aineistosta on apuvälineillä saavutettavaa ja laadukkaampaa kuin painetusta kirjasta saavutettavaksi muunnettu versio. Suoraan kustantajalta saatu valmis aineisto on opiskelijalle nopeampi vaihtoehto, koska Celialla voi kulua jopa kolme kuukautta aineiston muokkaamisessa saavutettavaksi.

RoboBraille -palvelun hyödyntäminen

Jos opiskelijan tarvitsema aineisto on sähköisessä muodossa ja esimerkiksi englanninkielistä, muuntamisessa voi käyttää apuna maksutonta RoboBraille-palvelua. Teksti lähetetään palveluun sähköpostitse, ja se saapuu hetken kuluttua lähettäjälle halutussa muodossa, vaikkapa kuunneltavana mp3-tiedostona. Palvelua ei ole saatavilla suomeksi tai ruotsiksi, koska näiden kielten koneäänet eivät ole käytössä palvelussa. RoboBraillea ylläpitää Tanskan RoboBraille-konsortio. RoboBraille-palvelu löytyy osoitteesta http://www.robobraille.org.

Aineiston lainaaminen ulkomailta

Tarvittava kirja voi löytyä saavutettavassa muodossa ulkomailta, kuten muiden Pohjoismaiden lukemisesteisten kirjastoista. Jos opiskelija on Celian asiakas, hän voi liittyä Norjan NLB:n tai Tanskan Notan asiakkaaksi ottamalla suoraan yhteyttä näiden maiden kirjastoon ja kertomalla olevansa Celian asiakas. Edellä mainittujen kirjastojen verkkopalveluista voi tarkistaa, löytyykö tarvittuja kirjoja valmiina. Kun opiskelija on liittynyt asiakkaaksi, hän voi itse lainata kirjoja verkkosivujen kautta.

Jos tarvittava kirja löytyy Ruotsin MTM:stä, Celian asiakaspalvelu voi auttaa tilaamaan sen. MTM ei lainaa äänikirjoja suoraan yksityishenkilöille eikä Ruotsin ulkopuolella asuville korkeakouluopiskelijoille.

 • Ruotsin MTM (Myndigheten för tillgängliga medier): www.mtm.se

Booksharen palvelut

Bookshare on verkossa toimiva saavutettava kirjapalvelu, jonka kohderyhmänä ovat lukemisesteiset käyttäjät. Booksharen kokoelmissa on lähes 200 000 kirjaa, joita vapaaehtoiset skannaavat palvelua varten. Myös suuret kaupalliset kustantajat kartuttavat kokoelmaa. Booksharen kirjat ovat saavutettavia e-kirjoja, joita näkövammaiset käyttäjät voivat käyttää apuvälineillään. Myös esimerkiksi lukihäiriöiset opiskelijat voivat hyödyntää Booksharen kirjoja, mutta he tarvitsevat kirjojen käyttöä varten lukuohjelman, jossa on koneääni.

Booksharen palveluita voi hyödyntää Yhdysvaltojen ulkopuolella, mutta kansainväliseen käyttöön tarjottu kokoelma on tekijänoikeussyistä pienempi. Kirjastot voivat ostaa opiskelijoilleen käyttöoikeuden Booksharen aineistoon. Sadan kirjan latausoikeus palvelusta maksaa 600 dollaria. Bookshare-palvelua ylläpitää amerikkalainen voittoa tuottamaton yritys nimeltä Benetech. Lisätietoa palvelusta ja siihen liittymisestä löytyy osoitteesta https://www.bookshare.org/_/membership/international.

Jos kirjaa ei löydy saavutettavassa muodossa, Celia voi tuottaa sen opiskelijan käyttöön

Jos kirjaa ei löydy saavutettavassa muodossa valmiina, Celia voi tuottaa sen opiskelijaa varten tietyin ehdoin. Kokoelmasta puuttuvia kirjoja tuotetaan kaikille päätoimisille opiskelijoille, joilla on lukemiseste, esimerkiksi lukivaikeus, näkövamma tai muu fyysinen vamma tai sairaus, joka vaikeuttaa painetun kirjallisuuden lukemista.

Korkeakouluopiskelijoiden tarvitsemat kurssikirjat tuotetaan pääosin DaisyTrio-kirjoiksi, jotka sisältävät painetun kirjan tekstin ja kirjan sisällön luettuna koneäänellä. Tarvittaessa kirjoja voidaan tuottaa myös ääni- tai pistekirjoiksi. Uuden kirjan tuottamiseen yhdistelmäkirjaksi kuluu noin kolme kuukautta.

Korkeakoulun kurssi- ja tenttikirjojen tuotantoperiaatteet Celiassa

 • Celia tuottaa pakollisiin kurssivaatimuksiin kuuluvat kirjat.
 • Kirja tuotetaan aina kokonaisuudessaan.
 • Kirjasta tuotetaan uusin painos.
 • Kirjan tulee olla saatavilla tuotantoa varten kirjakaupassa tai kirjastossa.

Seuraavia Celia ei tuota:

 • Suomen Laki -kirjaa (FINLEX - Valtion säädöstietopankki löytyy verkosta)
 • kielten sanakirjat
 • oheislukemistot
 • artikkelit tai kirjan osat
 • kirjat, joiden tuottaminen saavutettavaan muotoon on erityisen hankalaa esimerkiksi harvinaisen kielen tai vaikeasti selostettavien kuvien takia.

Muu Celian tuottama aineisto opintojen tueksi

Valintakoekirjat

Celia-kirjasto tekee tarvittaessa valintakoekirjat saavutettavaan muotoon niille, jotka jonkin lukemisesteen vuoksi eivät voi käyttää tavallista kirjaa. Korkeakoulun tai yliopiston valintakokeeseen osallistuvan kannattaa olla mahdollisimman pian yhteydessä Celiaan, jotta kirjat ehditään tuottaa ajoissa. Valintakoekirjat voi tilata vaikka korkeakoulu ei olisi vielä julkistanut niiden tarkempia tietoja. Celia tekee tarvitut valintakoekirjat DaisyTrio-kirjoiksi, joissa on kirjan koko teksti tiedostona ja koneäänellä luettuna.

Valintakokeet

Opiskelupaikkaa hakevan kannattaa mahdollisimman pian ottaa yhteyttä korkeakouluun, jotta korkeakoululle jää riittävästi aikaa tarvittaessa tilata valintakokeet. Celia tuottaa valintakokeet joko pistekirjoituksella tai elektronisessa muodossa (Word, txt) tilauksen mukaan seuraavin ehdoin ja poikkeuksin:

 • Pistekirjoitus: Harvinaiset kielet (japani, kiina ym.) neuvotellaan tapauskohtaisesti. Mahdolliset kuvat tuotetaan kohokuvina.
 • Elektroninen muoto: Tekstit toimitetaan Braille-neuvottelukunnan hyväksymillä merkintätavoilla (AsciiMath, kemian merkinnät). Mahdolliset kuvat tuotetaan kohokuvina tai kuvatiedostona.

Celia ei tuota valintakokeita äänikirjoina eikä äänitiedostoina.

Kirjallisuus opinnäytteitä varten

Tilauksesta Celia tuottaa lukemisesteisten opiskelijoiden opinnäytteitä varten tarvittaessa seuraavat määrät kirjoja:

 • proseminaari 5 teosta
 • laudaturseminaari 8 teosta
 • pro gradu -tutkielma 8 teosta
 • lisensiaatintyö 10 teosta
 • väitöskirja 15 teosta.